Değerler ve amaç üzerine kurulmuş bir işletme

Önemsiyoruz, sorumluluk alıyoruz, liderlik ediyoruz

Faaliyet gösterdiğimiz yerler ve toplumlar ile ilgilenme konusunda ciddiyiz. Bu; yeteneklerimiz, müşterilerimiz, yatırımcılarımız, gelecekteki iş gücümüz ve temasa geçtiğimiz diğer tüm kişiler için önemlidir ve bizim için önemlidir.

Yaptığımız her şeyde, işin tamamına yerleştirilmiş ve organizasyonun en üst seviyesinde yürütülen çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) ilkeleriyle alanımızda sorumlu ve güvenilir bir lider olarak hareket ederiz. 

Vizyonumuz

Hem küresel hem de yerel düzeyde ÇSY 'yi ilerletmekteyiz:

  • Grup genelindeki tutkular, yönergeler ve girişimler, ortak bir vizyon ve ortak hedefler oluşturarak tüm coğrafyalarımızda ÇSY'nin desteklenmesini ve sürekli iyileştirilmesini teşvik etmektedir.
  • En yüksek etik standartlara olan bağlılığımız, tüm personelin taahhüt ettiği Grup Etik Kurallarımızda somutlaşan sağlam yönetişim aracılığıyla sağlanır ve Grup Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Girişimimiz, hizmet ettiğimiz toplulukları yansıtmamızı temin eder.
  • Grup çapındaki hedeflerimiz ve girişimlerimiz, ister Madagaskar'daki yeniden ağaçlandırma programları, isterse Latin Amerika veya Doğu Avrupa'daki yerel STK'larla iş ortaklıkları olsun, kendi topluluklarıyla ilgili faaliyetler yoluyla katkıda bulunan yerel ekiplerimize ortak bir amaç ve yön duygusu sağlar.

We monitor our activity through KPIs at local and Group level to track progress, provide transparency and drive improvement. As well as signing up to the voluntary UN Global Compact, we engage with external CSR audit and accreditation initiatives at local level, holding the Responsibility Europe CSR Label 2021 and the Sorumluluk Avrupa KSS Etiketi 2021'i ve Üstlenilmiş KSS Etiketinin en yüksek düzeyini elimizde bulundurarak yerel düzeyde dış KSS denetimi ve akreditasyon girişimleriyle yakın ilişki kurmaktayız.

Çevre

Amacımız, iklim ve biyolojik çeşitlilik krizinin ele alınmasına yardımcı olacak kurumsal sorumluluğumuzun farkında olarak sürdürülebilir büyüme elde etmektir. Bu, şunları içermektedir:

Sosyal

Amacımız, yaşadığımız ve faaliyet gösterdiğimiz toplumlar üzerinde olumlu bir etki oluşturmak ve kapsayıcı ve korumacı bir çalışma ortamı yaratmaktır. Faaliyetlerimiz, global Women@Comdata programımızdan engelli kişilerin istihdamını teşvik etmeye ve yerel eğitim ve sağlık STK'ları ile iş ortaklıklarına kadar uzanmaktadır.

Yönetişim

Amacımız, işimizi yasalara ve kendi Etik Kurallarımıza uygun olarak ahlaklı bir şekilde yürütmek ve paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde dürüstlük göstermektir. Buna bilgi uçurma, yolsuzlukla mücadele ve veri koruma konusunda güçlü politikalara sahip olma, organizasyonun tüm düzeylerinde teşvik edilmesi ve uygulanması ve ÇSY raporlamasının yönetişim çerçevemizin bir parçası olarak sunulması dâhildir.

Kurumsal politikalar

Etik Kuralları

Etik Kuralları, Comdata Grubunun her düzeyde tanıdığı, paylaştığı ve uyguladığı davranış kuralları gibi bir dizi ahlaki ve mesleki ilke ve değerleri içerir. Etik Kurallarının ilkeleri, iş yerinde iş performansı ve davranışını nitelendirmesi gereken genel özen, adalet ve sadakat yükümlülüklerinin örnekleridir. Şirket, 231/01 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince kanun listesinde yer alan suçlardan potansiyel olarak uygulanabilir olduğu düşünülen suçların işlenmesini önlemeye yönelik bir organizasyon, yönetim ve denetim modelini de benimsemiştir.

Bilgi Uçurma Politikası

Herhangi bir suiistimal veya etik olmayan davranıştan şüpheleniyorsanız lütfen endişenizi bildirebileceğiniz Comdata İş Etiği Yardım Hattı web sitesini ziyaret edin. Comdata Business Ethics Helpline website where you may report your concern. Bu araca, çalışanlar ve şirketle iletişim hâlinde olan herkes erişebilir ve kuruluş içinde uygunsuzlukların veya usulsüzlüklerin meydana gelmesini önlemek veya bunları derhal çözmek için herkesin işbirliğini teşvik etmeyi ve kolaylaştırarak ihbarda bulunan kişiye sağlanan bilgilerin korunmasını ve gizliliğini ve istenirse anonimliğini sağlamayı amaçlar. Buna Comdata Business Ethics Helpline website Comdata İş Etiği Yardım Hattı web sitesi, Grup Etik Kurallarımızda tam olarak ifade edilen değerlere dayanmaktadır ve yasaların gerektirdiği şekilde, harici ve bağımsız bir şirket tarafından barındırılmakta ve işletilmektedir.

Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Kariyer

Bize katılın ve yarını birlikte şekillendirelim

BAṢVURULARINIZI CEVAPLANDIRIYOURUZ

Size yardımcı olmaktan memnun oluruz

Hangi konuda size geri dönüş yapabiliriz?

Scroll to Top