Politikalarוmוz

YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

COMDATA olarak, vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Yönetim Sistemleri ile yasal gereksinimler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

Ülke ekonomisine katkı sağlayacak istihdam fırsatları yaratmayı,

Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek şirket faaliyetleriyle topluma örnek oluşturmayı,

Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,

Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,

Bilginin güvenliğini sağlamayı ve bu kapsamdaki önlemleri almayı,

Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,

Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,

İş sürekliliği ve bilgi güvenliğini öncelikli olarak ele almayı, olay, planlı ve plansız kesintileri kayıt altına almayı,

İş etki analiziyle birlikte süreçlerimizin sürekliliğini sağlamayı,

Yönetim sistemlerimizde risk tabanlı yaklaşım sergileyerek, risklerimizi en düşük seviyede tutarken, elde edilen fırsatları gözden kaçırmamayı,

Düzenli aralıklarla tatbikatlar gerçekleştirmeyi,

Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,

Yenilikçi hizmet ve teknolojiler ile müşteri ve çalışan memnuniyeti odağında hizmetler sunmayı,

Süreçlerimizi uluslararası yönetim sistemi standartlarına uygun olarak oluşturmayı ve süreç işleyişlerini yenilikçi hizmet ve teknolojiler ile desteklemeyi,

Verimlilik ve sürekli iyileştirme anlayışı çerçevesinde, ölçülebilir ve gerçekçi süreçler tasarlayarak, uygulamaları düzenli olarak doğru yöntemlerle ölçmeyi ve analiz etmeyi,

Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlamayı, değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı,

ve

COMDATA olarak, çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 45001, TS EN 18295, TS ISO 10002, TS EN ISO 22301, TS EN ISO 27001 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Yasin Uslu

Comdata Türkiye Genel Müdürü

Torna su