Bilgi Güvenliǧi

Comdata Teknoloji ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Comdata Türkiye, bilgiyi son derece değerli bir varlık olarak kabul etmektedir. Bilgi; iş faaliyetlerimizin sürdürülebilmesi açısından kritik önem taşır ve uygun bir şekilde korunması gerekir. Comdata, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ISO 27001 standartını uygulayarak biginin Gizlilik, Bütünlük, Erişebilirlik ile ilgili ortaya çıkabilecek riskleri ve bu risklerin etkilerini en aza indirmeyi amaçlar.

Ana iştigal konumuz olan çağrı merkezi hizmeti sunulması ve diğer teknoloji temelli hizmetlerin sağlanması süresince, Veri ve Bilgi Güvenliği tüm Comdata Grup için olduğu gibi, Comdata Teknoloji ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. için de stratejik ve operasyonel bir öneme haizdir. Veriler ve bilgiler bir taraftan mevcut süreçlerimizin,hizmetlerimizin sağlanması ve iyileştirilmesi, diğer taraftan da yeni iş sahalarının oluşturulması için temeldir. Veri ve Bilgi Güvenliğine verdiğimiz önem Comdata Türkiye olarak bizlere müşterilerimize artı değer sağlayan yenilikçi hizmetler ve ürünler sunma imkanı verir. Bu nedenle Verilerin ve Bilgilerin doğru şekilde kullanılması ve yönetilmesi bizler için bir ön koşuldur. Aynı zamanda müşterilerimiz ve çalışanlarımız kendilerine ait verilerin şirketimizde güvenli bir şekilde kullanılmasının ve yönetilmesinin verdiği güveni bizzat hissetmektedirler.

Comdata Grup ve Comdata Teknoloji ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., Verileri ve Bilgileri sorumluluk bilinciyle, yasalara uygun ve etik olarak doğru bir şekilde ele almayı görev edinir ve bu amaçla kurumsal bir Veri ve Bilgi yönetmeliği benimser. Comdata Grup ve Comdata Teknoloji ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.’nin her çalışanı işlediği Verilerin ve Bilgilerin yasalara uygun ve etik olarak doğru bir şekilde ele alınmasından ve bunların güvenliğinden sorumludur.

Ayrıca Comdata Grup ve Comdata Teknoloji ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., Bilgi Güvenliği amaçlarını etkili ve verimli bir şekilde uygulamak için bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) şeklinde olan sistematik bir yaklaşımdan faydalanır. Bunun amacı iş süreçlerini desteklemek, sürekliliğini sağlamak ve bilgileri mevcudiyet, dürüstlük ve gizlilik açısından korumaktır. Comdata Grubunun BGYS sistemi aynı zamanda Bilgi Güvenliğini sağlamak için ISO/IEC 27000 norm listesinin uluslararası olarak tanınan standartlarını baz alır. Comdata Teknoloji ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. de Comdata Grup Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini benimsemekte ve uygulamakta olup, ayrıca kendi içerisinde işlettiği bu sistemi ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartı kapsamında aktedite kurumlarca belgelendirmektedir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikamız

Torna su